Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Ekwipunek, mundury, urządzenia i sprzęt (świat)

schematy_piechota.png 

Bitwa o Kretę nigdy nie przestanie być obiektem fascynacji i dywagacji, co by było gdyby… Gdyby np. co by było gdyby, ppłk Andrew wykazał się bitnością i inicjatywą i nie wydał wieczorem 20 maja 1941 r. rozkazu odwrotu dla swojego 22 batalionu, co doprowadziło do utraty kluczowego dla wydarzeń lotniska Maleme.

schematy_piechota.png  Umundurowanie polowe oficera Armii Czerwonej oddziału zwiadowczego z końca wojny w niczym nie przypominało już tego z jej początkowego okresu. 

schem_lotnictwo.png   Umundurowanie i wyposażenie pilota lotnictwa wojsk lądowych Cesarstwa Japonii z lat 1943-1945

schematy_piechota.png 3rd Prince of Wales's Dragon Guards powstał w 1685 roku pod nazwą Earl of Plymouth's Regiment of Horse lecz szybko zmieniono nazwę na 4th Regiment of Horse. W 1746 r. zmieniono mu nazwę na 3rd Dragoon Guards. W 1765 r. uchonorowany został tytułem 3rd (Prince of Wales's) Dragoon Guards, przyszłego króla George IV. Po udziale w I WW tytuł ten zmieniono na 3rd Dragoon Guards (Prince of Wales's)  i jako pułk kawalerii przetrwał tylko do 1922 r. Początkowo dragonami nazywano piechurów, którzy jedynie maszerowali konno a walczyli pieszo. Później nieco się to zmieniło.

schematy_piechota.png  Jak wyglądał piechór japoński podczas wojny w Chinach i podczas walk z ZSRR? Czy wiele się różnił od żołnierzy walczących później na wyspach Pacyfiku z Amerykanami? Możecie to ocenić sami:

schematy_piechota.png   Kapitan piechoty niemieckiej w kwietniu 1940 r. (hauptmann)

schematy_piechota.png   Umundurowanie, ekwipunek i uzbrojenie żołnierza fińskiego zimą 1939/40 r.