Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Ekwipunek, mundury, urządzenia i sprzęt (świat)

schematy_piechota.png Operacja „Torch” była desantem amerykańsko-brytyjskim w północno-zachodniej części Afryki, należącej wówczas do Francji. Niespotykanym elementem tej operacji, był fakt, że pierwsze trzy grupy szturmowe składające się z 7000, 19 500, i 9500 żołnierzy, przybyły wprost z Ameryki, więc był to niejako desant przez ocean.

schem_panc_dzia.png W niemieckiej sztuce wojennej jednostki samobieżnych dział pancernych odgrywały pod koniec wojny ogromną rolę. Tańsze działa pancerne łatwiej było też produkować a na koniec wojny zastępowano nimi nawet brakujące czołgi w dywizjach pancernych. Mimo podobnego wyglądu żołnierza jednostki pancernych dział samobieznych do żołnierza wojsk pancernych, warto pamiętać, że w Wehrmachcie artyleria samobiezna i pancerna zaliczana była do artylerii a nie broni pancernej. 

schematy_piechota.png Zima 1941/1942 była najbardziej niepewną w historii ZSRR. Ważyły się losy imperium. W wyposażeniu żołnierzy dominowało jeszcze umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie sprzed agresii niemieckiej, ale zaczęło ustępować oszczędnościowym wersjom wymuszonym nadzwyczajnymi stratami wojennymi.

schematy_piechota.png Żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej z początków zmagań na Pacyfiku.

schematy_piechota.png Agresja niemiecka na Polskę 1 września 1939 r. zapoczątkowała koszmar sześcioletniej wojny podczas którego na cały świecie zginęło ok. 72 miliony ludzi z tego 47 milionów cywilów. Jednak z tego jedynie 11 milionów zginęło po stronie państw Osi a aż 61 milionów po stronie Aliantów. Dlatego data 1 września 1939 r. pozostaje najczarniejszą datą w historii ludzkości a szczególnie w historii Polski. W wyniku wojny z pośród obywateli Polski zginęło ok. 5.600.000 ludzi czyli 16,07%. Z tego 160.000 żołnierzy w walce, a pozostali to cywile w tym ok. 3.000.000 obywateli polskich narodowości Żydowskiej. Był to holokaust nie tylko narodu Żydowskiego, ale takż narodu Polskiego. Uprzedzam, że dane te przytaczam za Wikipedią, bo jakieś trzeba przyjąć i różnią się one w wielu źródłach. Nie ma jednak wątpliwości, że to nasz kraj zapłacił najwyższą cenę za szaleństwa Hitlera, bo przemawiają za tym też straty materialne i wszelkie inne statystyki. Warto by pamiętali o tym fascynaci historii i to nie tylko w Polsce.

schem_lotnictwo.png Atak na Pearl Harbor na zawsze zmienił Amerykę, podobnie jak zamach z 11 września 2001 roku, będący porównywalnym szokiem. Z pewnego, ale polemicznego, punktu widzenia można powiedzieć, że ataku na Pearl Harbor dokonali komandosi. Bo jak można traktować elitę japońskiego lotnictwa, szkoloną od lat i doświadczoną w walkach w Chinach a później przez kilka miesięcy przygotowywaną do wykonania jednego perfekcyjnego ataku? Dzięki temu atak powiódł się znakomicie, mimo pewnego zamieszania w jego wykonaniu wynikającego z mylnego odczytania przez dowódców grup sygnału dowódcy ataku. 

sch_kaw.png Oddziały kozackie u boku Wehrmachtu powstawały już od jesieni 1941 r. Po kilkumiesięcznych staraniach jesienią 1942 r. udało się uzyskać zgodę na powstanie dywizji kozackiej. Jednak na dowódcę dywizji wyznaczono niemieckiego kawalerzystę i arystokratę znającego język rosyjski pułkownika Helmutha von Pannwitza.