Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

Ekwipunek, mundury, urządzenia i sprzęt (świat)

sche_MP.pngOchotnik ukraińskiego batalionu policji SchuMa (Schutzmannschaft der Sicherheitspolizei). Większość z tych policjantów zaprawionych w dopomaganiu w niemieckich zbrodniach na Żydach, zasiliło później ukraińskie oddziały UPA, które wsławiły się paleniem polskich wsi i mordowaniem ich  polskich mieszkańców podczas czystek etnicznych w latach 1943-1944 i po wojnie.   

 

sche_NSDAP.pngOrstgruppenleiter NSDAP (przywódca terenowej grupy partyjnej), Alzacja rok 1941.

 

sche_SA.pngSA-Truppführer (st. sierżant) z SA-Standarte 143.  Alzacja 1941.

 

sch_kaw.pngOberwachtmeister ( starszy wachmistrz, w innych rodzajach broni odpowiadało to stopniowi Oberfeldwebel, czyli starszego sierżanta) kawalerii. Lata 1939 – 1940.

 

schem_nkwd.pngMłodszy lejtnant (Младший лейтенант ) wojsk operacyjnych NKWD. Lata 1943-1944.

 

schematy_piechota.pngSzeregowy kolaboracyjnych oddziałów rosyjskich ROA (własowiec). Lata 1942-1945. 

Własowcami nazywano potocznie żołnierzy Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej (po niemiecku Russische Befreiungsarmee, a po rosyjsku Русская освободительная армия, ROA), która była kolaboracyjną formacją zbrojną złożona głównie z Rosjan i wspomagająca Niemców w czasie II wojny światowej.

sch_MAS.pngSzeregowy US-Navy Marine Corps, Pacyfik 1944.