Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_216_146_16777215_00_images_1_MedalMC_odzna_9b.jpg

Brytyjskie odznaczenia pamiątkowe nadane śp. plut. Bronisławowi Grędzickiemu (1906-1977), działonowemu 3. baterii II Dyonu 6. Lwowskiego P.A.L-u.

 

 

 

 

 

 

Autor: Jurek Szcześniak
Zdjęcia udostępniło SRH PSZ

 

 

 b_300_0_16777215_00_images_1_MedalMC_odzna_4a.jpg

 

 

 

 

 

 

Gwiazda Italii (The Italy Star) Odznaczenie ustanowiono w maju 1945 r. Przyznawane za udział w działaniach bojowych na terenie Włoch i śródziemnomorskiego teatru działań pomiędzy 11 czerwca 1943 r. i 8 maja 1945 r. Na awersie: okrągła tarcza z monogramem królewskim GRJ VI oraz królewską koroną. Poniżej, w otoku, napis: THE ITALY STAR. Rewers: gładki (w przypadku niektórych państw grawerowany imieniem i nazwiskiem odznaczonego). Barwy wstążki nawiązują do kolorów narodowych Włoch.

 

 

 

 

 

 

 

 

b_300_0_16777215_00_images_1_MedalMC_odzna_5a.jpg

 

 

 

 

Gwiazda Wojny 1939-1945 (The 1939-1945 Star) Koncepcja odznaczenia została ogłoszona w lipcu 1943 r., początkowo przyznawano jedynie baretki (same odznaczenia miały być dostępne po ustaniu działań wojennych). Przyznawane za udział w działaniach bojowych (wojska lądowe - za 6-miesięczną służbę operacyjną), pomiędzy 3 września 1939 r. i 2 września 1945 r. Na awersie: okrągła tarcza z monogramem królewskim GRJ VI oraz królewską koroną. Poniżej, w otoku, napis: THE 1939–1945 STAR. Barwy wstążki nawiązują do tradycyjnych barw marynarki (ciemno niebieski), wojsk lądowych (kolor czerwony) i lotnictwa (kolor jasnoniebieski), sił zbrojnych mających wkład w zwycięstwo. Są to dwie z ośmiu ustanowionych Gwiazd (Campaign Stars, 1939-1945: The 1939-1945 Star / The Atlantic Star / Air Crew Europe Star / The Africa Star / The Pacific Star / The Burma Star / Italy Star / The France and Germany Star), zaprojektowanych przez brytyjską Mennicę Królewską.

 

 

 

 

 

 

b_300_0_16777215_00_images_1_MedalMC_odzna_8a.jpgb_300_0_16777215_00_images_1_MedalMC_odzna_9a.jpg

Medal Wojny 1939-1945 (The War Medal 1939-1945) Ustanowiony w dniu 16 sierpnia 1945 r. Przyznawany osobom, które służyły w siłach zbrojnych Wielkiej Brytanii przez co najmniej 28 dni w okresie pomiędzy 3 września 1939 r. i 8 maja 1945 r. (w Europie). Na awersie: lewy profil króla Jerzego VI (w koronie) z opisem: GEORGIVS VI D: BR: OMN: REX ET INDIAE IMP:. Rozwinięcie powyższego skrótu: George VI by the Grace of God King of Great Britain, Defender of the Faith, Emperor of India - Jerzy VI z Łaski Boga Król Wielkiej Brytanii, Obrońca Wiary, Cesarz Indii. Na rewersie: lew stojący na ciele dwugłowego smoka. Na górze po prawej, w dwóch rzędach, daty: 1939/1945. Barwy wstążki nawiązują do barw flagi Wielkiej Brytanii (The Union Flag). Inicjały: E.C.R.P. to skrót imion i nazwiska projektanta: Edwarda Cartera Prestona.

 

 

b_300_0_16777215_00_images_1_MedalMC_odzna_6a.jpgb_300_0_16777215_00_images_1_MedalMC_odzna_7a.jpg

Medal Obrony (The Defence Medal) Ustanowiony w dniu 16 sierpnia 1945 r., nadawany za służbę w siłach zbrojnych Wielkiej Brytanii w nieoperacyjnych rejonach narażonych na atak powietrzny, trwającą co najmniej trzy lata, w okresie 3 września 1939 r - 8 maja 1945 r. (w Europie). Barwy wstążki symbolizują wrogi atak na zielony i przyjazny ląd Na awersie: lewy profil króla Jerzego VI z opisem: GEORGIVS VI D: G: BR: OMN: REX F: D: IND: IMP. Na rewersie: spoczywająca na dębowym drzewku królewska korona, w otoczeniu króla lwa i królowej lwicy, poniżej falujące linie symbolizujące morze Na górze: po lewej data 1939, po prawej data 1945. Pod spodem napis w dwóch rzędach THE DEFENCE/MEDAL. Inicjały: H P to skrót imienia i nazwiska projektanta Humphrey Pageta z Mennicy Królewskiej. Gwiazdy nadawane były zarządzeniem War Office (Army Council Instruction Nr 829 / może ktoś do tego zdoła dotrzeć, zbiór przechowywany jest w The National Archives, Kew). Wymagały uzyskania tradycyjnego „Zezwolenia na przyjęcie i noszenie orderów/odznaczeń państw sprzymierzonych przez żołnierzy PSZ” (zezwolenia udzielał Prezydent R.P.).

W przypadku oddziałów 2. K.P. znane mi nadania brytyjskich odznaczeń pamiątkowych pochodzą z okresu: czwarty kwartał 1945 r. - pierwszy kwartał 1946 r. Prezentowany Medal Wojny 1939-1945 oraz Medal Obrony są replikami pozyskanymi w odpowiedzi na mój wniosek i doręczonymi za pośrednictwem ambasady brytyjskiej w latach 90-tych. Obydwie gwiazdy są oryginałami (aczkolwiek, ze wspomnianych wcześniej powodów, nie należącymi do mego Dziadka). Cdn.

 

 

Jurek Szcześniak Stowarzyszenie PSZnZ

 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o polskich odznaczeniach śp. plut. Bronisława Grędzickiego, kliknij tu

 

 

 

 

Czytaj więcej na Facebook o Stowarzyszeniu Polskie Siły Zbrojne / Per saperne di più

 Jeśli chcesz odwiedzić stronę Facebook Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne, kliknij na przycisk powyżej.
 

Czytaj więcej na stronie WWW Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne / Per saperne di più

 Jeśli chcesz odwiedzić stronę WWW Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne, kliknij na przycisk powyżej.
 
 

 

 

 
 

Czytaj włoski ekwipunek

Czytaj polski ekwipunek

Czytaj ekwipunek na świecie

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.