Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

 schematy_piechota.pngTak wyglądał żołnierz jugosłowiański, gdy 6 kwietnia 1941 r., wojska niemieckie i włoskie a później jeszcze węgierskie i bułgarskie najechały na Jugosławię. Kolejny Blitzkrieg Hitlera stał się faktem i już 17 kwietnia Jugosłowianie skapitulowali. Często ogólnikowo wspomina się, że w wojnie tej uczestniczyli także Włosi, ale raczej nie przypisuje się im większej roli. Tymczasem Regio Esercito walczyło w Jugosławii poważnymi siłami. W całej kampanii bałkańskiej do której zalicza się też wojnę w Grecji, Włosi stracili wiosną 1941 r. około 14.000 zabitych i 25.000 zaginionych i rannych. Sama tylko 2 Armia włoska walcząca tylko w Jugosławii, bo atakowała to państwo od północy straciła 3.334 zabitych, rannych i zaginionych.

 

 

Armie włoskie stanęły na granicy Jugosławii z dwóch kierunków: od północy 2 Armia a od południa  9 Armia. Do 11 kwietnia 2 Armia pod dowództwem gen. Vittorio Ambrosio stojąca na granicy włosko-jugosłowiańskiej praktycznie nie uczestniczyła w walce. 

Intensywne walki rozgorzały natomiast na południu na granicy jugosłowiańsko-albańskiej. Co ciekawe początkowo to nie Włosi byli stroną atakującą, bowiem spodziewając się ataku z zajętej przez Włochów Albanii, Jugosłowianie i Grecy porozumieli się ze sobą by wspólnie uprzedzić włoskie ataki oraz by pozbyć się słabszego włoskiego przeciwnika z Albanii, rozdzielającego ich armie, przed głównym starciem z groźniejszym wrogiem, czyli III Rzeszą. Mussolini w tym czasie planował ostateczną rozprawę z Grecją (w marcu), ale na szczęście dla włoskich żołnierzy, pod wpływem nalegań niemieckich i samego Hitlera (dostała zakaz od Firera), wydał dyspozycje do przejścia do obrony i przygotowania się na grecko-jugosłowiański atak. W ostatnich chwili przygotowano pozycje obronne na granicy jugosłowiańskiej. Mimo przeważających sił, gdy 7 kwietnia do ataku ruszyli Jugosłowianie, Włosi pozostali w obronie i tocząc walki na wielu odcinkach stopniowo się wycofywali. Ciekawostką z tego okresu jest fakt, że Włosi złamali jugosłowiański szyfr i nadali fałszywy rozkaz dla wojsk Jugosławii, by się wycofały a później szereg sprzecznych rozkazów, który wprowadziły zamęt w dowodzeniu przeciwnika. Po załamaniu się jugosłowiańskiej ofensywy w dniu 11 kwietnia wojska Mussoliniego przeszły do kontrataku i odzyskując utracone ziemie albańskie weszli do Jugosławii. 12 kwietnia Włosi zajęli Podgoricę, Cetnie, Kotor i Antivari i posuwali się dalej zajmując Danilovgrad. 12 kwietnia włoski garnizon Zadaru zajął miasto Benkovac a pułk piechoty morskiej „San Marco” dokonał desantu na tyłach przeciwnika.
 
Także 11 kwietnia do natarcia ruszyła 2 Armia włoska. Na tym kierunku, przeciwnie do walk na południu, Włosi zostali zaskoczeni postępowaniem wojsk przeciwnika, gdyż mające walczyć w Słowenii oddziały jugosłowiańskie złożone tu głównie z Chorwatów nie stawiały oporu a wprost przeciwnie, poddawały się i witały wojska włoskie jak wyzwolicieli a nawet otwierały ogień do innych jednostek armii jugosłowiańskiej. Tylko jednostki wojskowe złożone z Serbów stawiały zacięty opór. Jugosłowiańska 7 Armia po prostu się rozpadła i część żołnierzy zwyczajnie rozeszła się do domów. W wyniku działań niemiecko-włoskich doszło do okrążenia części wojsk i w mieście Delnice przed Włochami skapitulowało 30.000 żołnierzy przeciwnika. Posuwając się wzdłuż brzegu morza włoski korpus zmotoryzowany zajął: Denis, Szybenik, Senj a 16 kwietnia zajęli Split, praktycznie bez oporu wroga. Jednocześnie jeszcze 11 kwietnia Włosi dokonali desantu morskiego na wyspę Krk. Już po kapitulacji Jugosławii 18 kwietnia żołnierze włoscy zajęli Mostar i dotarli do Dubrownika, gdzie napotkali swych kolegów działających z przeciwnego kierunku oraz Niemców. W ten sposób praktycznie całe wybrzeże Jugosławii zajęli Włosi, choć nie ulega wątpliwości, że głównym pogromcą armii jugosłowiańskiej byli Niemcy.

 

b_709_942_16777215_00_images_mgthumbnails_gw23a.png

 

1. Hełm typu wz.26 Adrian, z godłem Królestwa Jugosławii

2. Furażerka wz.39

3. Kurtka sukienna wz.39

4. Spodnie wz.22

5. Owijacze wz.22

6. Trzewiki wz.22

7. Pas, ładownice i szelki wz.35

8. Bagnet wz.24, w wersji długiej

9. Manierka wz.24

10. Menażka wz.24

11. Chlebak wz.22

12. Torba na maskę przeciwgazową wz.27

13. Książeczka wojskowa

14. Płachta namiotowa

15. Granaty ręczne

16. Łopatka-saperka

 

 

Źródło:  Gazety Wojenne  GW.png

 

 

Czytaj włoski ekwipunek

Czytaj polski ekwipunek

Czytaj ekwipunek na świecie