Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_316_189_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_28.jpg

Batalion saperów w dywizji strzelców PSZ na Zachodzie, na wzór brytyjski zaliczany był do jednostek pozabrygadowych dywizji. 

 

 

Na zdjęciu przekopywanie się przez górskie zaspy śnieżne w okresie zimowym, dla zapewnienia dostaw zaopatrzenia dla 2 Polskiego Korpusu podczas walk we Włoszech. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy Syberia

 

 Autor: Maciej Tomaszewski 

 

b_324_401_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_27.jpgŻołnierze 2 Korpusu Polskiego podczas mozolnej wspinaczki na kolejne wzgórze. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

 

 

 

 

 

Dowództwo batalionu saperów z dywizji strzelców PSZ na Zachodzie opierało się na organizacji brytyjskiej i liczyło 8 oficerów oraz 25 szeregowych. 

 

zas_mini_super_T.png

 

 

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwerów  7
karabinów  5
pistoletów maszynowych 17
lkm 3
rowery 1
motocykle 4
"łaziki" 1
samochody osobowe 1
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 1
ciężarówka 3 tonowa 2
opancerzone samochody zwiadowcze 2
przyczepki 1
   

 

 

Kompania saperów z batalionu saperów dywizji strzelców PSZ na Zachodzie opierał się na organizacji brytyjskiej i liczyła7 oficerów oraz 249 szeregowych. 

 

zas_mini_super_T.png

 

 

 

b_1002_699_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_32.jpgPozycje 2 Korpusu Polskiego pod Monte Cassino podczas kampanii we Włoszech. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

 

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwery 7
karabinów  170
pistoletów maszynowych 63
lkm 16
PIAT'y 8
działa przeciwlotnicze 20 mm (nkm) 4
motocykle 16
"łaziki" 3
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 18
ciężarówki 3 tonowe 14
samochody z dźwigiem  4
oapancerzone samochody zwiadowcze 2
   

 

 

Kompania parkowa batalionu saperów, oparta na brytyjskiej organizacji liczyła 4 oficerów i 95 szeregowych.

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

 

Wyszczególnienie:  Ilość: 
rewolwery 3
karabiny 56
pistolety maszynowe  34
lkm 9
karabiny przeciwpancerne "Boys" 4
rowery 1
motocykle  8
samochody osobowe 2
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 8
ciężarówki 3 tonowe 10
ciągniki  3
samochody z dźwigiem  1
przyczepki  4
   

 

 

 

Pluton mostowy liczył 1 oficera i 40 szeregowych.

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwery 1
karabiny 11
pistolety maszynowe 27
lkm 2
działo przeciwlotnicze 20 mm zwane nkm (zamiast ckm) 1
PIAT-y 1
motocykle 3
"łaziki" 1
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 2
ciężarówki 3 tonowe  12
samochód z dźwigiem  1
przyczepki  1
   

 

 

 

b_939_698_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_15.jpgŻołnierze 2 Korpusu Polskiego we Włoszech wspinają się po stromych brzegach rzeki niczym alpiniści. 

 

 

 

Czołówka naprawcza typu "B" II z PSZ na Zachodzie opierała się na organizacji brytyjskiej i liczyła 1 oficera oraz 13 szeregowych. 

 

zas_mini_super_T.png

 

Uzbrojenie i wyposażenie:

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwerów  1
karabinów  8
pistoletów maszynowych 5
motocykle 1
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 1
ciężarówka 3 tonowa 2
ciągnik 1
   

 

 

b_991_614_16777215_00_images_10_WMKS_monteW_30.jpgŻołnierze 2 Korpusu Polskiego na posterunku. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia

 

 

Sekcja maskowania składała się z 1 oficera i 3 szeregowych.

 

Uzbrojenie i sprzęt: 

 

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwery 1
karabiny 3
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 1
   

 

 

 

 

 

Razem w batalionie saperów dywizji strzelców PSZ na Zachodzie::

 

Pododdział: Oficerów: Strzelców:
dowództwo batalionu 8 25
1 kompania saperów 7 249
2 kompania saperów 7 249
3 kompania saperów 7 249
kompania parkowa saperów 4 95
pluton mostowy 1 40
czołówka naprawcza "B" II 1 13
sekcja maskowania 1 3
Razem: 36 923
     

 

 

zas_mini_super_T.png

 

Uzbrojenie i wyposażenie batalionu saperów:

 

 

Wyszczególnienie: Ilość:
rewolwerów  34
karabinów  593
pistoletów maszynowych 272
lkm 62
PIAT'y 25
karabiny ppanc. "Boys" 4
działa przeciwlotnicze 20 mm nazywane nkm-ami (1 zamiast ckm) 13
rowery 2
motocykle 64
"łaziki" 11
samochód osobowy 3
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) 67
ciężarówki 3 tonowe 68
ciągniki  4
samochody z dźwigiem  14
opancerzone pojazdy zwiadowcze 8
przyczepki 6
   

 

UWAGA: trzeba zwrócić uwagę, że system brygadowy przewidywał przydzielenie w razie potrzeby do wsparcia i obsługi brygady strzelców znacznych środków z jednostek pozabrygadowych dywizji i nie tylko. Strukturę jednostek pozabrygadowych dywizji stworzono tak, by w razie potrzeby każda brygada mogła liczyć na: kompanię łączności, kompanię saperów, czy wsparcie pułku artylerii lekkiej i innych środków. Choć oczywiście dowódca dywizji miał prawo podzielić inaczej te środki a głównie artylerię. Pozostałe pozabrygadowe zostaną omówione w następnych odcinkach tego cyklu.  

 

 Maciej Tomaszewski 

 

 

 

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.