Logo zawiera zestaw zdjęć dotyczący historii wojskowej Włoch z okrętami, samolotami pojazdami i żołnierzami wojsk ale także zdjęcie powieszonego Mussoliniego a na logo naniesiony jest herb Królestwa Italii.

“Who does not respect and not value your past is not worthy of respect, present or future rights to.” Marshal Józef Piłsudski „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Marszałek Józef Piłsudski

Reklama

b_206_154_16777215_00_images_1_centrB_IMG_5871.JPG

Jakie to szczęście, że niektóre zabytki zachowały się w stanie praktycznie kompletnym i nadal mogą cieszyć oczy badaczy historii a modelarzom dać kolejny impuls do pracy. Mimo powojennej przebudowy centrala artyleryjska niszczyciela ORP „Błyskawica” została zachowana. Zawdzięczamy to Marynarce Wojennej i opiece załogi Okrętu Muzeum.

UWAGA: artykuł zawiera wiele zdjęć dla modelarzy, którzy ewentualnie chcieliby się podjąć stworzenia modeli redukcyjnych, czy przekrojów okrętu.

 

 

Autor: Maciej Tomaszewski 

 

Autor wyraża gorące podziękowania Z.D.O. kmdr ppor. Markowi Mielnikowi i opiekunowi centrali artyleryjskiej z obsługi artylerii (224) Piotrowi Andrzejewskiemu a także st. mar. Sławomirowi Szkutnikowi za wyjątkowy wkład w zachowaniu najcenniejszych pamiątek na ORP "Błyskawica" i umożliwienie szczegółowego zapoznania się z nimi, oraz załodze ORP "Błyskawica" za pieczę nad naszą chlubą. 

 

 ORP "Błyskawica jest obecnie okrętem muzeum zacumowanym w porcie Gdynia zas_mini_super_T.png

 

 

Poniższe zdjęcia dokumentują centralę artyleryjską w obecnym stanie. Załoga przykłada starań by jeszcze go uświetnić. Ze względu na ograniczenia niniejszej strony nie mogę zamieścić zdjęć o dużej rozdzielczości. Dlatego, oglądając zdjęcia należy zwrócić uwagę na to, że po zdjęciach z większej odległości, dających orientacje o kierunku wykonanych zdjęć i fotografowanym urządzeniu, na kolejnych zdjęciach znajdują się zbliżenia przynajmniej dwóch ciekawszych detali z tego zdjęcia. I tak kolejno. Dla lepszej orientacji pod niektórymi zdjęciami znajdują się podpowiedzi co do kierunku fotografowania.

 

 

Kolejna uwaga to fakt, że w kierunku lewej burty znajduje się drugie, mniejsze, przyległe pomieszczenie które, jak mi powiedziano, wykorzystywane kiedyś jako stanowisko kierowania strzelaniem torpedowym. Obecnie wykorzystywane jako magazyn. Moim zdaniem jednak było to raczej pomieszczenie operatorów radaru i tak to będę nazywał. Na niektórych zdjęciach widać przejście do tego pomieszczenia w ścianie lewej burty centrali artyleryjskiej.

 

 

Do centrali artyleryjskiej wchodzi się od tyłu nadbudówki dowodzenia na wysokości gdzie obecnie na skrzydłach nadbudówki znajdują się pojedyncze stanowiska dział przeciwlotniczych 37 mm. Na przedwojennej "Błyskawicy" i jeszcze długo podczas wojny na skrzydłach nadbudówki używanych do nawigacji znajdowały się przyrządy kierowania strzelaniami torpedowymi. W zewnętrznych obudowach tych pomostów wmontowane były kalkulatory torpedowe. Obecnie nie pozostało po tym śladu. Schematy przedwojennej centrali artyleryjskiej i kierowania strzelaniem torpedami znajdują się w X odcinku poświęconym okrętowi ORP "Błyskawica" co pozwala porównać je do obecnego stanu centrali przywiezionej po wojnie z W. Brytanii. 

 

 

PS.

Przepraszam za datę na niektórych zdjęciach. Nie zwróciłem uwagi na ustawienia aparatu fotograficznego. Niestety psuje to efekt.

 

 

 

1. ORP Błyskawica, lewy przód centrali z przelicznikiem FKC.
1. ORP Błyskawica, lewy przód centrali z przelicznikiem FKC.
2. ORP Błyskawica, zbliżenie na kalkulator od tyłu z prawej jego strony. Służył do przeliczeń do ognia przeciwlotniczego współpracując z przelicznikiem FCB.
2. ORP Błyskawica, zbliżenie na kalkulator od tyłu z prawej jego strony. Służył do przeliczeń do ognia przeciwlotniczego współpracując z przelicznikiem FCB.
3. ORP Błyskawica, kalkulator po lewej stronie Fuze Keeping Clock (FKC), skierowany jest przodem do dziobu okrętu. Nie był jednostką samowystarczalną i współpracował z położonym obok kalkulatorem Fire Control Box.
3. ORP Błyskawica, kalkulator po lewej stronie Fuze Keeping Clock (FKC), skierowany jest przodem do dziobu okrętu. Nie był jednostką samowystarczalną i współpracował z położonym obok kalkulatorem Fire Control Box.

 

 

Podstawą systemu był konżugator (kalkulator) morski typu FCB (Fire Control Box), współpracujący z konżugatorem przeciwlotniczym FKC (Fuze Keeping Clock). Całość wspomagał żyrostabilizator artyleryjski RCU (Roll Corrector Unit). Zapraszam też do przeczytania artykułu o dalocelowniku okrętu, gdzie znajduje się więcej szczegółów.

 

 

4. ORP Błyskawica, widok na kalkulatory po lewej stronie i na środku centrali.
4. ORP Błyskawica, widok na kalkulatory po lewej stronie i na środku centrali.
5. ORP Błyskawica, widok na lewy bok kalkulatora FCB, umieszczonego centralnie w dolnej części. Używany był do strzelania do celów morskich.
5. ORP Błyskawica, widok na lewy bok kalkulatora FCB, umieszczonego centralnie w dolnej części. Używany był do strzelania do celów morskich.
6. ORP Błyskawica, widok na lewy bok kalkulatora Fire Control Box (FCB), umieszczonego centralnie na jego górną część. Stoi on w poprzek do osi okrętu przodem w kierunku lewej burty.
6. ORP Błyskawica, widok na lewy bok kalkulatora Fire Control Box (FCB), umieszczonego centralnie na jego górną część. Stoi on w poprzek do osi okrętu przodem w kierunku lewej burty.

 

 

7. ORP Błyskawica, lewa ściana centrali artyleryjskiej
7. ORP Błyskawica, lewa ściana centrali artyleryjskiej
8. ORP Błyskawica, skrzynka elektryczna na lewej ścianie na środku
8. ORP Błyskawica, skrzynka elektryczna na lewej ścianie na środku
9. ORP Błyskawica, widok na wskaźnika nastaw zapalnika i sygnalizator gotowości dział.
9. ORP Błyskawica, widok na wskaźnika nastaw zapalnika i sygnalizator gotowości dział.

 

 

10. ORP Błyskawica, lewy przedni narożnik centrali.
10. ORP Błyskawica, lewy przedni narożnik centrali.
11. ORP Błyskawica, skrzynka elektryczna na przedniej ścianie ścianie po lewej stronie.
11. ORP Błyskawica, skrzynka elektryczna na przedniej ścianie ścianie po lewej stronie.
12. ORP Błyskawica, nadajnik zapalnika i wskaźnik celownika na lewej ścianie centrali.
12. ORP Błyskawica, nadajnik zapalnika i wskaźnik celownika na lewej ścianie centrali.

 

 

13. ORP Błyskawica, przedni prawy narożnik centrali.
13. ORP Błyskawica, przedni prawy narożnik centrali.
14. ORP Błyskawica, skrzynka kondensatorów - po prawej przełączniki
14. ORP Błyskawica, skrzynka kondensatorów - po prawej przełączniki
15. ORP Błyskawica, lampka sygnalizacyjna i przełączniki na przedniej ścianie centrali po prawej stronie
15. ORP Błyskawica, lampka sygnalizacyjna i przełączniki na przedniej ścianie centrali po prawej stronie

 

16. ORP Błyskawica, centralnie umieszczony kalkulator
16. ORP Błyskawica, centralnie umieszczony kalkulator
17. ORP Błyskawica, zbliżenie na lewy bok kalkulatora
17. ORP Błyskawica, zbliżenie na lewy bok kalkulatora
18. ORP Błyskawica, przełączniki na przedniej ścianie centrali
18. ORP Błyskawica, przełączniki na przedniej ścianie centrali

 

19. ORP Błyskawica, kolumny osłaniające linie przekaźników. Po prawej na dole kalkulator morski FCB.
19. ORP Błyskawica, kolumny osłaniające linie przekaźników. Po prawej na dole kalkulator morski FCB.
20. ORP Błyskawica, umieszczony na kolumnie wskaźnik odległości
20. ORP Błyskawica, umieszczony na kolumnie wskaźnik odległości
21. ORP Błyskawica, przednia, górna część kalkulatora umieszczonego centralnie w kierunku lewej burty. Na górze wskaźnik kręgu i podniesienia dział; poniżej centralnie położenia i szybkości celu; po lewej stronie licznik odchylenia i wskaźnik prędkości własnej; na prawo licznik celowania.
21. ORP Błyskawica, przednia, górna część kalkulatora umieszczonego centralnie w kierunku lewej burty. Na górze wskaźnik kręgu i podniesienia dział; poniżej centralnie położenia i szybkości celu; po lewej stronie licznik odchylenia i wskaźnik prędkości własnej; na prawo licznik celowania.

 

 

22. ORP Błyskawica, lewy bok Fire Control Box (FCB), ustawionego na środku centrali
22. ORP Błyskawica, lewy bok Fire Control Box (FCB), ustawionego na środku centrali
23. ORP Błyskawica, pokrętło inklinacji na przeliczniku a w tle lampka i przełączniki na przedniej ścianie centrali
23. ORP Błyskawica, pokrętło inklinacji na przeliczniku a w tle lampka i przełączniki na przedniej ścianie centrali
24. ORP Błyskawica, przelicznik morski Fire Control Box. Po lewej pokrętło kąt kursowy, na środku pokrętło śledzenia kierunku a poniżej wskaźnik kąta kursowego
24. ORP Błyskawica, przelicznik morski Fire Control Box. Po lewej pokrętło kąt kursowy, na środku pokrętło śledzenia kierunku a poniżej wskaźnik kąta kursowego

 

 

25. ORP Błyskawica, po lewej stronie centrali znajduje się żyrostabilizator RCU (Roll Corrector Unit), korygujący położeniu luf w zależności od kołysania okrętu
25. ORP Błyskawica, po lewej stronie centrali znajduje się żyrostabilizator RCU (Roll Corrector Unit), korygujący położeniu luf w zależności od kołysania okrętu
26. ORP Błyskawica, wskaźnik kąta położenia celu z pokrętłem korygującym na RCU (Roll Corrector Unit).
26. ORP Błyskawica, wskaźnik kąta położenia celu z pokrętłem korygującym na RCU (Roll Corrector Unit).
27. ORP Błyskawica, wskaźnik elewacji położenia dalocelownika z pokrętłem korygującym. Żyrokorektor RCU (Roll Corrector Unit) był obracany i miał przeliczyć korekty położenia luf dział wymuszone kołysaniem okrętu.
27. ORP Błyskawica, wskaźnik elewacji położenia dalocelownika z pokrętłem korygującym. Żyrokorektor RCU (Roll Corrector Unit) był obracany i miał przeliczyć korekty położenia luf dział wymuszone kołysaniem okrętu.

 

 

28. ORP Błyskawica, prawa ściana centrali.
28. ORP Błyskawica, prawa ściana centrali.
29. ORP Błyskawica, konstrukcja bulaja zamykającego jedyne okno
29. ORP Błyskawica, konstrukcja bulaja zamykającego jedyne okno
30. ORP Błyskawica, widok na wierzch urządzenia uwzględniającego kołysanie okrętu RCU (Roll Corrector Unit).
30. ORP Błyskawica, widok na wierzch urządzenia uwzględniającego kołysanie okrętu RCU (Roll Corrector Unit).

 

 

 

31. ORP Błyskawica, prawa strona centrali artyleryjskiej ze skrzynką elektryczną
31. ORP Błyskawica, prawa strona centrali artyleryjskiej ze skrzynką elektryczną
32. ORP Błyskawica, dolna, prawa część kalkulatora FCB umieszczonego na środku centrali ze wskaźnikami skoków odchylenia i odczytu z bębna
32. ORP Błyskawica, dolna, prawa część kalkulatora FCB umieszczonego na środku centrali ze wskaźnikami skoków odchylenia i odczytu z bębna
33. ORP Błyskawica, prawa ściana centrali artyleryjskiej ze skrzynką elektryczną i przełącznikiem. Wejście do centrali znajduje się przy prawej ścianie z tyłu nadbudówki.                 .
33. ORP Błyskawica, prawa ściana centrali artyleryjskiej ze skrzynką elektryczną i przełącznikiem. Wejście do centrali znajduje się przy prawej ścianie z tyłu nadbudówki. .

 

 

 

34. ORP Błyskawica, prawy, przedni narożnik centrali
34. ORP Błyskawica, prawy, przedni narożnik centrali
35. ORP Błyskawica, przełączniki na przedniej ścianie centrali po prawej stronie
35. ORP Błyskawica, przełączniki na przedniej ścianie centrali po prawej stronie
36. ORP Błyskawica, skrzynka kondensatorów na przedniej, górnej części ściany centrali po prawej stronie
36. ORP Błyskawica, skrzynka kondensatorów na przedniej, górnej części ściany centrali po prawej stronie

 

 

 

37. ORP Błyskawica, osłony ciągów przekaźników
37. ORP Błyskawica, osłony ciągów przekaźników
38. ORP Błyskawica, tabliczka znamionowa prawej górnej skrzynki
38. ORP Błyskawica, tabliczka znamionowa prawej górnej skrzynki
39. ORP Błyskawica, tabliczka znamionowa lewej dolnej skrzynki z trudnymi do odczytania znamionami. Jedyna aluminiowa a nie mosiężna. .
39. ORP Błyskawica, tabliczka znamionowa lewej dolnej skrzynki z trudnymi do odczytania znamionami. Jedyna aluminiowa a nie mosiężna. .

 

 

 

40. ORP Błyskawica, wierzchnia część kalkulatora FCB, ustawionego na środku
40. ORP Błyskawica, wierzchnia część kalkulatora FCB, ustawionego na środku
41. ORP Błyskawica, widok na pokrętło nastawy szybkości własnej kalkulatora FCB.
41. ORP Błyskawica, widok na pokrętło nastawy szybkości własnej kalkulatora FCB.
42. ORP Błyskawica, widok na pokrętło nastawy szybkości celu morskiego kalkulatora Fire Control Box (FCB). W górnej części wskaźnik zbliżenia w kablach na minutę.
42. ORP Błyskawica, widok na pokrętło nastawy szybkości celu morskiego kalkulatora Fire Control Box (FCB). W górnej części wskaźnik zbliżenia w kablach na minutę.

 

 

43. ORP Błyskawica, centralnie umieszczony kalkulator FCB w widoku z boku
43. ORP Błyskawica, centralnie umieszczony kalkulator FCB w widoku z boku
44. ORP Błyskawica, mały wgląd do wnętrza FCB.
44. ORP Błyskawica, mały wgląd do wnętrza FCB.
45. ORP Błyskawica, zbliżenie na pokrętło inklinacji kalkulatora FCB umieszczonego w centrum centrali. W tle widok na przełączniki na przedniej ścianie centrali.
45. ORP Błyskawica, zbliżenie na pokrętło inklinacji kalkulatora FCB umieszczonego w centrum centrali. W tle widok na przełączniki na przedniej ścianie centrali.

 

 

 

 

 

46. ORP Błyskawica, lewa przednia część ściany centrali
46. ORP Błyskawica, lewa przednia część ściany centrali
47. ORP Błyskawica, widok na wskaźnik nastawy zapalnika i nadajnik zapalnika
47. ORP Błyskawica, widok na wskaźnik nastawy zapalnika i nadajnik zapalnika
48. ORP Błyskawica, wskaźnik kontrolny nastawy celownika znajdujący się w połowie wysokości lewej ściany centrali w jej przedniej części.
48. ORP Błyskawica, wskaźnik kontrolny nastawy celownika znajdujący się w połowie wysokości lewej ściany centrali w jej przedniej części.

 

 

49. ORP Błyskawica, nadal lewy przedni narożnik centrali
49. ORP Błyskawica, nadal lewy przedni narożnik centrali
50. ORP Błyskawica, skrzynki elektryczne
50. ORP Błyskawica, skrzynki elektryczne
51. ORP Błyskawica, po lewej na górze nadajnik zapalnika. Na dole zdjęcia widoczna część przyrządu upadkowego.
51. ORP Błyskawica, po lewej na górze nadajnik zapalnika. Na dole zdjęcia widoczna część przyrządu upadkowego.

 

 

 

 

 Zdjęcia Maciej Tomaszewski 

 

 

Zapraszam na dalszą część relację o centrali artyleryjskiej na ORP „Błyskawica”. Kliknij przycisk poniżej:

Czytaj trzecią część artykułu w której znajduje się dalsza część opisu centrali artyleryjskiej ORP Błyskawica

 

 

 

 

 

Zdjęcia uzupełniające (postscriptum)

Kilka zdjęć uzupełniających do dwóch artykułów o centrali artyleryjskiej zamieszczonych na naszym portalu.

 

ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 23, 34 i 35.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 23, 34 i 35.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 23, 34 i 35.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 23, 34 i 35.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 23, 34 i 35.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 23, 34 i 35.

 

 

ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 35 i 45.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 35 i 45.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 35 i 45.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 35 i 45.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 15 i 18.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 15 i 18.

 

ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 15 i 18. "Przełącznik układu odpalania".
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 15 i 18. "Przełącznik układu odpalania".
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 14 i 34.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 14 i 34.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 14 i 34.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 14 i 34.

 

 

ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 14 i 34.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 14 i 34.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 14 i 34.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęć 14 i 34.
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęcia nr 40. Dobra rada umieszczona na górnej części środkowego kalkulatora FCB (Fire Control Box). Przepraszam za jakość zdjęcia, ale zrobiłem ich 6 a aparat nie chciał złapać ostrości. "Uwaga. Jeżeli przełącznik nie przesuwa się swobodnie nie używaj siły lecz sprawdź czy celownik i odchylenie są zgrane na zero i wskaźniki w okienku tworzą linię prostą"
ORP Błyskawica, uzupełnienie do zdjęcia nr 40. Dobra rada umieszczona na górnej części środkowego kalkulatora FCB (Fire Control Box). Przepraszam za jakość zdjęcia, ale zrobiłem ich 6 a aparat nie chciał złapać ostrości. "Uwaga. Jeżeli przełącznik nie przesuwa się swobodnie nie używaj siły lecz sprawdź czy celownik i odchylenie są zgrane na zero i wskaźniki w okienku tworzą linię prostą"

 

 

ORP Błyskawica, wejście do centrali artyleryjskiej.
ORP Błyskawica, wejście do centrali artyleryjskiej.
ORP Błyskawica, wejście do centrali artyleryjskiej. Znajduje się ono z tyłu po prawej stronie nadbudówki.
ORP Błyskawica, wejście do centrali artyleryjskiej. Znajduje się ono z tyłu po prawej stronie nadbudówki.

Jeszcze raz gorące podziękowania dla załogi ORP „Błyskawica. Te wszystkie „świecące mosiądze” to efekt ich codziennej pracy. Już od dawna wiele obecnie cieszących oczy przedmiotów było "na grubo" zamalowanych farbą. Trzeba było je oczyścić i przywrócić blask. Wygląda to coraz lepiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdjęcia Maciej Tomaszewski 

 

 

Zapraszam na dalszą część relację o centrali artyleryjskiej na ORP „Błyskawica”. Kliknij przycisk poniżej:

Czytaj trzecią część artykułu w której znajduje się dalsza część opisu centrali artyleryjskiej ORP Błyskawica

 

 

 

 

Fotoreportaż ze sterówki ORP „Błyskawica” znajdziesz klikając na poniższy przycisk:

Zdjęcia sterówki ORP Błyskawica znajdziesz tu

 

 

Zagadki dział 40 mm z polskich okrętów

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o działach 40 mm z ORP „Błyskawica” i ORP „Sęp" informacje znajdziesz klikając na powyższy przycisk:

 

 

Opis dział 120 mm z ORP „Gryf” oraz kontrtorpedowców, z wielką ilością zdjęć

Opis dział 120 mm L/50 wz.36, które pierwotnie znajdowały się na kontrtorpedowcach typu Grom, oraz umowę na zakup uzbrojenia dla ORP „Gryf” znajdziesz klikając na powyższy przycisk.

 

 

Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.